Samenwerking school met GGD Twente Jeugdgezondheidszorg

Aan onze school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg verbonden, bestaand uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente.
Zij zien alle kinderen in groep 2 en 7. Mocht u als ouder vragen hebben over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u ook altijd zelf met hen contact opnemen. Zo kunnen zij met u meedenken onder andere bij ziekte (afwezigheid), bedplassen, aanpak hoofdluis en pesten.

School heeft regelmatig overleg met het team Jeugdgezondheidszorg over algemene zaken die met de gezondheid en het welzijn van de leerlingen te maken hebben. Ook kan de IB-er of de leerkracht, met toestemming van u als ouder, advies vragen aan de Jeugdgezondheidszorg hoe uw kind extra ondersteund kan worden.

Op onze website www.ggdtwente.nl vindt u meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg.
Wij zijn op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur te bereiken op 0900 – 333 88 89 of per mail: jeugdgezondheidszorg@ggdtwente.nl

Jeugdgezondheidszorg

Nijverheidstraat 30
7511JM Enschede

Postbus 1405
7500 BK Enschede

tel: 0900 333 88 89