Ouderraad

De ouderraad vertegenwoordigt de ouders in een regelmatig overleg met het team. In de ouderraad zitten meer dan 10 ouders/verzorgers, die voor een periode van 3 jaar gekozen worden op een jaarlijkse ouderavond. De ouderraad vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Leden van de ouderraad maken deel uit van commissies, die gedurende het schooljaar activiteiten organiseren, zoals onder andere Sinterklaas, kerstviering, kinderrommelmarkt en de speelmarkt. De ouderraad vraagt aan ouders voor het bekostigen van haar activiteiten een financiĆ«le tegemoetkoming.