Veilig leren lezen

Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- én taalonderwijs. Het is een structuurmethode. Met zorgvuldig gekozen woorden wordt leerlingen de alfabetische structuur van ons spellingsysteem bijgebracht. Door deze ‘structureerwoorden’ te zien, te horen en uit te spreken, leren kinderen klanken en letters verbinden en deze vaardigheid ten slotte te automatiseren.
Veilig leren lezen biedt concrete mogelijkheden en materialen om in te spelen op verschillen tussen leerlingen. Zo is er een maangroep voor kinderen die starten met het leesonderwijs en een zongroep voor kinderen die al vlot kunnen lezen.
Met Veilig leren lezen leren leerlingen al snel nieuwe woorden lezen met de letters die ze hebben geleerd. Verder is er veel aandacht voor het automatiseren van de letterkennis en het stimuleren van vloeiend lezen.
De methode biedt uitgebreide mogelijkheden ICT bij het aanvankelijk leesonderwijs te betrekken. Zo zijn er voor leerlingen programma's om op de computer te oefenen en de leerkracht heeft de beschikking over software om met het digibord effectieve instructie te geven.
(Bron: website VLL)

Hieronder vindt u een filmpje van de uitgever van 'Veilig Leren Lezen'.