Uitgangspunten

Onze school is een ontmoetingsplek voor alle kinderen, ongeacht hun geloof ras of huidskleur. Hier wordt de basis gelegd voor hun toekomst.
Wij vinden het belangrijk dat een kind weet dat het door medeleerlingen en leerkrachten geaccepteerd wordt. Het moet zich op school veilig voelen. Daarom voeren wij een actief beleid om pesten te voorkomen!
Het onderwijs is gericht op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden toegespitst op de rijpheid en het ervaringsgebied van uw kind.
Zo leggen wij de basis voor een evenwichtige persoonlijke ontwikkeling en scheppen wij de juiste voorwaarden voor zijn of haar functioneren in de maatschappij. Wij zijn trots op ons zelf!
Wij verzorgen goed onderwijs!