Methodes

De school investeert in het up-to-date houden van de methodes. Met regelmatige tussenpozen kijken wij of de lesboeken nog aansluiten bij de de onderwijskundige en vakinhoudelijke ontwikkelingen van dat moment. We denken hierbij aan een aantal vaste voorwaarden, zoals aansluiting bij de kerndoelen.
Daarnaast is het belangrijk dat het lesmateriaal past bij de specifieke doelstellingen van de school:

- het geeft mogelijkheden voor gebruik van ICT;

- het reikt handvatten aan voor samenwerkend leren;

- het geeft ruimte voor eigen inbreng van leerlingen en leerkrachten;

- het levert verwerkingsmateriaal dat is afgestemd op verschillende niveaus.