Consent

Obs 'Park Stokhorst' maakt deel uit van Consent, de grootste onderwijsorganisatie voor openbare basisscholen voor Enschede en omgeving. Zij heeft scholen voor gewoon en speciaal (voortgezet) onderwijs onder haar hoede. Consent heeft een duidelijk doel: Het garanderen van een kwalitatief goed aanbod van alle vormen van openbaar onderwijs in Enschede en de naaste omgeving. Alle kinderen zijn welkom, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht of andere kenmerken. Het motto van Consent luidt:
'Ieder kind telt.'
Klik hier om naar de website van Consent te gaan.

Hieronder een filmpje van juni 2017. Drie leerlingen van de leerlingenraad - Mick, Dani en Joey - interviewden vorige week Dhr. Alfons Timmerhuis en Dhr. Marcel Poppink, bestuurders van Consent.