De computers op school

Bij ons op school werken de kinderen met iPads en Chromebooks. Vanaf groep 5 heeft elke leerling zijn of haar eigen Chromebook. De kinderen van de onder- en middenbouw gebruiken iPads. In enkele lokalen staan nog desktopcomputers, maar deze zullen op den duur verdwijnen. Twee onderwijskundige ICT-ers - Bas Veenendaal en Miranda Wildemors ondersteunen de leerkrachten bij het gebruik van ICT in de groep. De computers worden op dit moment ingezet bij de verwerking van de lesstof bij taal, rekenen en wereldoriĆ«ntatie. Daarnaast wordt de computer gebruikt bij het maken van werkstukken en het uitvoeren van creatieve opdrachten.