De interne begeleiding

Onze school heeft twee intern begeleiders. Manon Schneider is verantwoordelijk voor de groepen 1 t/m 4, Nancy Robers voor de groepen 5 t/m 8. Samen met de leerkracht proberen ze een beeld te krijgen van de vorderingen van de leerlingen in de groep.
Als resultaten achterblijven, kunnen zij voorstellen een plan te maken om de achterstand te repareren. Zo'n zogenaamd handelingsplan kan betrekking hebben op de groep, maar ook op individuele leerlingen. Het kan zich richten op schoolvorderingen, maar ook op het versterken van de sociale-emotionele positie van de leerlingen. Na afloop van een afgesproken periode wordt gekeken of de hulp effect heeft gehad.
Het komt ook voor dat leerlingen een toetsscore halen die ver boven het gemiddelde ligt. Wij kunnen dan adviseren het kind in het werklab van de school te plaatsen.
De intern begeleiders voeren regelmatig overleg met externe deskundigen om de begeleiding zo effectief mogelijk uit te kunnen voeren.