VierKeerWijzer

VierKeerWijzer is een andere manier van werken bij de zaakvakken. Het is een methodiek voor aardijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde en wetenschap & technologie.
Onze leerlingen leren onderzoeken, ontwerpen, presenteren en samenwerken. Bij de thema's ontwerpen en maken de leerlingen zelf een werkstuk. Ze leren bij dit proces vooruitdenken en probleem oplossen. De leerlingen presenteren elkaar hun werkstukken en leggen uit hoe ze tot het ontwerp en de oplossingen zijn gekomen.

De leerlingen kiezen bij elk thema zelf aan welke themakaart ze werken. Er is keuze uit:
Natuur, Getallen, Samen, Kijk, Muziek, Taal, Doe en Ik.
Met het werken met deze acht manieren van leren komen we tegemoet aan de voorkeuren van onze leerlingen.

De invoering van VierKeerWijzer staat de komende periode centraal in de scholing van onze leerkrachten.

Meer informatie vindt u op de site van VierKeerWijzer.