Stageplekken voor studenten

Onze school is stageschool van ‘Saxion Lerarenopleiding’. Aankomende leerkrachten krijgen bij ons de gelegenheid om zich onder toezicht en verantwoordelijkheid van de leerkracht in het vak van onderwijsgevende te bekwamen.

Stagiaires uit alle leerjaren kunnen bij ons in de groepen actief zijn. Studenten uit het laatste studiejaar mogen zelfstandig (maar wel onder de supervisie van de groepsleerkracht) als LIO-leerkracht zelfstandig in de groep werkzaam zijn.

ROC-Twente
Ook bieden wij regelmatig een stageplek aan aan studenten van het ROC. In de meeste gevallen volgen zij een opleiding voor onderwijsassistent(e).