Financiering extra activiteiten.

Voor schoolfonds en schoolreis wordt een financiële bijdrage van de ouders/verzorgers gevraagd. Deze kosten worden aan het begin van het schooljaar in één keer geïnd.
De ouderraad vraagt voor het schoolfonds per kind een bijdrage van € 25,00. Komt een kind gedurende het schooljaar op school, dan wordt het bedrag van het schoolfonds aangepast aan het aantal maanden dat het kind dat jaar nog naar school gaat. Van het geld worden veel extra activiteiten betaald, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen enz. Het schoolfonds is onmisbaar voor deze extra activiteiten voor de kinderen. Voor alle duidelijkheid: schoolfonds is niet verplicht.

In het onderstaande overzicht ziet u de voor dit schooljaar vastgestelde schoolreisbedragen, het schoolfondsbedrag en vervolgens, per groep, het totaal voor dit schooljaar te betalen bedrag. U ontvangt hiervoor jaarlijks een rekening. Indien het voor u moeilijk is het bedrag in één keer te betalen, kunt u dit - na overleg - ook in delen voldoen.

  schoolreis   schoolfonds   totaal
groep 1 t/m 6   € 25,- € 25,- € 50,-
groep 7 € 35,- € 25,- € 60,-
groep 8 € 150,- € 25,- € 175,-

Op de factuur staan de volgende betaalgegevens vermeld:

Park Stokhorst schoolreis
Hoge Boekelerweg 135,
7531 EC Enschede
Gironummer: NL72INGB0004658119

Wilt u a.u.b. de naam van het kind en de betreffende groep vermelden.