Passend onderwijs

De scholen moeten onderwijs bieden dat past bij de individuele mogelijkheden van het kind. Soms heeft een leerling extra ondersteuning nodig. De hulp kan betrekking hebben op zowel leerlingen met een ontwikkelingsachterstand als kinderen met een voorsprong. De school kijkt eerst of het die zelf kan bieden.
Het komt echter ook voor dat de school de gevraagde ondersteuning niet kan realiseren. Dan wordt de hulpvraag in Twente neergelegd bij de Stichting SWV 23-02 PO. Het is het samenwerkingsverband primair onderwijs voor Twente. Het SWV bestaat uit 165 basisscholen en 6 speciale scholen. Dit samenwerkingsverband is opgedeeld in drie deelregio's. Onze school maakt deel uit van de deelregio Enschede. Het Steunpunt Passend Onderwijs Enschede. (SPOE)  neemt de aanvragen voor onze school in behandeling.

SPOE
M.H.Tromplaan 47
7513AB Enschede
tel: 053-4308678

Info Rijksoverheid

Klik hier