Taal actief

Taal actief bestaat uit de onderdelen taal, spelling en woordenschat extra. 
Deze leerlijnen zijn op elkaar afgestemd. Elk thema begint met een ankerverhaal, geschreven door een bekende kinderboekenauteur. De ankerverhalen zijn het vertrekpunt voor alle lessen. 
Met Taal actief werken alle kinderen vanaf dag één op hun eigen niveau. Alle lesdoelen zijn op 3 niveaus uitgewerkt. De kinderen starten met een beginopdracht. De score bepaalt op welk niveau elk kind aan de slag gaat. Voor taalbegaafde kinderen heeft Taal actief een plusboek met uitdagende opdrachten. Taal actief laat de kinderen veel oefenen, ook voor de toets. Taal actief besteedt veel aandacht aan woordenschat.

In Taal actief spelling behandelen we twee domeinen: spelling (de onveranderlijke woorden) en werkwoordspelling. Taal actief spelling heeft 38 spellingcategorieën. In groep 6 starten we met werkwoordspelling.
(Bron: website Taalactief)

Hieronder staat een filmpje van de uitgever van Taal actief.