Cultuur

In het onderwijs willen wij kinderen laten kennismaken met muziek, dans, drama, poëzie, fotografie en film. Bij het opzetten van deze activiteiten betrekken wij ouders, externe  medewerkers en instellingen. Zo maken wij een keuze uit het ‘Kunstmenu’ van Concordia en zijn we lid van de Kunstuitleen. Ook werken we samen met de Muziekschool Twente. Voor verdere educatie op het gebied van cultuur zullen we gebruik maken van o.a. museumbezoek, het Internet, stagiaires van de opleiding: 'Beroepskunstenaars In de Klas' (BIK) en stagiaires van het Conservatorium Enschede.
We hebben  ervoor gekozen de methode 'Moet je doen' aan te schaffen. Deze methode is aangepast aan de nieuwe kerndoelen, met ruime aandacht voor cultuureducatie in drie modules: kunst & cultuur, beeldende vorming en muziek.

In elke groep wordt aandacht besteed aan een bepaald aspect.

groep 1/2: alle disciplines
groep 3: beeldend en drama
groep 4: dans en muziek
groep 5: drama en taal
groep 6: beeldend en dans
groep 7: foto/video/film en taal
groep 8: foto/video/film en muziek

De cultuuractiviteiten worden bij ons op school gecoördineerd door Monique Holzheimer.