21 juni 2022

Schoolvaardigheid 2022

De 'Rutbeek Schoolvaardigheid' is een tweedaagse sportdag, die wordt gehouden op het recreatiepark 'Het Rutbeek'.

De sportdag is voor alle leerlingen van de groepen 7 en 8 van alle scholen voor primair-  en speciaal onderwijs in de Gemeente Enschede. De kinderen zijn de hele dag in touw. Zij werken verschillende onderdelen af. De ene keer ligt de nadruk op de individuele prestatie.
Bij de vaardigheidsproeven bijvoorbeeld is een parcours uitgezet, waar de jonge sporters  bijvoorbeeld hoog- en verspringen, balwerpen en hardlopen. De scores van de 14 activiteiten worden genoteerd op een diploma.
Bij de minikamp strijden veertien scholen tegen elkaar in 3 verschillende groepsactiviteiten. Door middel van samenwerking wordt er een teamprestatie geleverd waarbij een zo snel mogelijke tijd moet worden gerealiseerd. Doel is samenwerking en groepsprestatie.
De junglebaan bestaat uit 7 verschillende onderdelen (o.a. steile wand, liaanzwaaien, touwbrug, bandenloop, etc.). Het zijn uitdagende activiteiten waarin spanning en avontuur voorop staan. Doel is beleving en ontdekking.
Op het grote veld van ”Het Rutbeek” strijden de scholen tenslotte tegen elkaar in een Zweeds loopspel.  De vragen staan op tientallen borden verdeeld over het hele veld. Rennen dus!
(Bron website bewegingsonderwijs Enschede)