Overblijven

De organisatie hiervoor berust bij de school. De “overblijfbegeleiders” zorgen voor een goede gang van zaken gedurende de middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur. De leerlingen worden in twee groepen verdeeld: oudsten en jongsten. De overblijfbegeleiders zien erop toe dat de meegebrachte etenswaar ook echt wordt opgemaakt. In de resterende tijd wordt, onder toezicht, buiten gespeeld of geknutseld of getekend. 

U kunt op maandag- en dinsdagmorgen om 8.25 uur in de hal van de school een kaart kopen met 20 “strippen”. Het overblijven kost per keer € 1,25.

Kosten overblijf
Strippenkaart met 20 strippen
€ 25,-

Bij hoge uitzondering kan een kind incidenteel overblijven. Er hoeft dan geen strippenkaart gekocht te worden. In dit geval mag contant betaald worden. De prijs is dan €1,50

Onze school maakt deel uit van een Integraal Kind Centrum. Hieronder valt ook de naschoolse opvang. Als u gebruik zou willen maken van voor- of naschoolse opvang, dan kunt u zich wenden tot de SKE (Stichting Kinderopvang Enschede).