Rots en Water - ouder-kindavond

Vorige week dinsdag hebben we de Rots en Water training voor groep 6 met een ouder-kind avond afgesloten.
Groep 6 heeft de eerste tien weken van dit jaar een Rots en Water training op school gevolgd. Dit is een psycho-fysieke training waarbij kinderen sociale vaardigheden trainen. Onderwerpen als stevig staan, samenwerken, concentratie, respect hebben voor elkaar, voor jezelf opkomen en leren negeren zijn thema’s die we behandeld hebben. Door met elkaar situaties spelenderwijs te oefenen en deze daarna te reflecteren komen kinderen tot zelfbesef, ontwikkelen zelfvertrouwen en leren zij zich in een groep bewegen en handhaven. Ouders hebben dit op de ouder-kind avond samen met hun kinderen kunnen ervaren. 98% van de ouders en kinderen was aanwezig, Geweldig! Alhoewel het ook voor hen best apart is om oefeningen te doen in een groep, waren ouders erg enthousiast over de training. De kinderen hebben als afsluiting een geweldig mooie poster gemaakt met daarop persoonlijke complimenten van hun klasgenootjes. Ik ben heel trots op groep 6! Jullie hebben het samen super goed gedaan!
Juf Nancy