Talentbegeleiding

Er zijn leerlingen die ten opzichte van andere kinderen uit de groep een grote ontwikkelingsvoorsprong hebben. We noemen deze kinderen hoogbegaafd. Dit talent kan zich op verschillende manieren manifesteren. Het kind kan op bepaalde onderdelen uitblinken. Er zijn echter ook kinderen die over de hele linie buitengewoon goed presteren.
Deze kinderen komen in aanmerking voor talentbegeleiding. De leerling moet wel zelf gemotiveerd zijn om moeilijke en complexe opgaven op te lossen. Wij hebben op school 2 groepen voor hoogbegaafde kinderen. De kinderen uit groep 1/4 worden opgevangen door juffrouw Yke. De leerlingen uit groep 5 t/m 8 door juf Caroline. De bijeenkomsten duren anderhalf uur en vinden eens per 14 dagen plaats. De leerkracht zal de kinderen zoveel mogelijk aanspreken op hun manier van probleemoplossend denken, samenwerken en gestructureerd én planmatig werken.
Het sociale aspect binnen de groep is zeer belangrijk. De kinderen krijgen de gelegenheid om in groepjes te werken aan een project. In de telentengroepen maken wij onder andere gebruik van de 'Pittige Plustorens'  en computerprogramma's die ontwerp- en onderzoeksactiviteiten ondersteunen.
Deze kinderen hebben in hun eigen groep vaak tijd over, omdat zij eerder klaar zijn met de verwerking van de reguliere lessen. Het is de bedoeling dat ze deze gebruiken voor het uitvoeren van de opdrachten die in de plusgroep zijn verstrekt.
Tenslotte vinden wij het heel belangrijk dat deze kinderen de resultaten van hun werk door middel van een presentatie in de eigen groep laten zien. Op deze manier stimuleren wij de andere leerlingen hun eigen vaardigheden bij het voorbereiden van hun spreekbeurt naar een hoger niveau te tillen.