26 september

’s Morgens al vroeg op! 

Na een lekker ontbijt liepen we richting de bus en gingen op weg naar Tollgate, een basisschool in Newham voor inclusief onderwijs. 

Basisschool Tollgate:

https://www.tollgate.boleyntrust.org/ 

Een basisschool met 470 leerlingen, waarvan 30 leerlingen speciale behoeften hebben en 30 leerlingen meer behoeften hebben. Leerlingen met speciale behoeften hebben extra gelden en krijgen één op één/twee aandacht, binnen de klas van ongeveer 25 leerlingen. Per groep waren er 1 t/m 4 leerlingen met speciale behoeften. De leerlingen met meer behoeften volgen het reguliere programma en krijgen wel iets extra aandacht, maar minder dan leerlingen met speciale behoeften. Het reguliere leerprogramma is gefocust op leren, minder op spelen. 
Voor de extra ondersteuning zijn er veel middelen, o.a. zoals kooklessen, speelkamer, knuffelkamer, rustkamer en sociale lessenruimte. 

Schrijven: leerling van 3 jaar oud!!!

Enkele dingen die ons opvielen: 

- Er staat heel duidelijk vast wat elke leerling nodig heeft en heeft een ontwikkelingstraject. 
- Er zijn hoge verwachtingen van het kind 
- Ze denken in kansen i.p.v. belemmeringen 
- Mooie doelen via succescriteria, per tafelgroep 
- De interactie tussen leerlingen was miniem en er werd frontaal les gegeven 
- De school is prachtig versierd door de leerlingen/groepen 
- Vraag: hoe inclusief is deze school? (op de vraag of elke leerling op school eten kreeg, antwoordden ze dat een paar kinderen eigen eten meenamen. Deze kinderen zat in de hoek bij elkaar aan één tafel.) 

Aan het eind van de morgejn mochten we ook een hapje eten tijdens de lunch. Alle kinderen lunchen op school en krijgen eten van school. Elke dag zijn er verschillende dingen om te eten. Kinderen mogen zelf kiezen wat ze eten.

’s Middags hebben we een presentatie gekregen van Mike McKeon. Hij vertelde ons over inclusief onderwijs en hoe je met simpele, doch erg goede technieken je ervoor kunt zorgen dat elke leerling zich betrokken voelt bij de les. Hieronder een voorbeeld van zo'n techniek. Het lijkt erg erg simpel en dat is het ook..... maar erg effectief!

Leerkracht-techniek:

Spel: Beat the teacher: aanleren van regels op een slimme manier. De leerkracht speelt aan het begin van de les dit spel. Wint de klas, dan mag je 10min eerder naar buiten. Wint de leerkracht, dan gaat er 10 minuten van de pauze af.  

Regel: de leerkracht stelt vragen, weet je het antwoord dan steek je een vinger op. Krijg je dan de beurt en zegt het goede antwoord, krijgt de klas een punt. Praat iemand voor de beurt of steekt geen vinger op, krijgt de leerkracht een punt. 

Bij het spelen van het spel leert de klas snel en de leerkracht laat de klas winnen. Yaaaaaaay! 

Meestal vraagt een leerling wel of ze dit spel opnieuw gaan spelen tijdens de les. Win-win situatie, want leerlingen gaan hun best doen om zich aan die regel te houden en laten elkaar uitpraten en steken hun vinger op. 

 

Aan het eind van de middag was het programma van vandaag afgelopen. Het was wel een drukke dag geweest en iedereen was best moe. Even uitrusten op de kamer en 's avonds ging iedereen zijn eigen gang gaan. Sommigen zijn samen wezen eten, anderen gingen naar het theater, weer anderen shoppen...........

Tot morgen, weer een nieuwe dag!

Terug naar

Overzicht