Vooraf

U heeft vast weleens gehoord van Passend Onderwijs?!

Dit is in Nederland een bekende term: alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Er wordt geprobeerd om kinderen een passend aanbod te geven op het gebied van onderwijs, als het kan op een reguliere basisschool. Als dit niet de geschikte plek is dan gebeurt dit op een speciale basisschool (speciaal onderwijs).
In Londen is men meer bekend met de term “inclusief onderwijs”. Een term waar ik een half jaar geleden nog niet eerder van had gehoord.

Onderwijsstichting Consent gaat dit schooljaar met 22 leerkrachten naar het Verenigd Koninkrijk, waar verschillende scholen bezocht worden waar “inclusief onderwijs” voorop staat: een manier van onderwijs waarbij alle leerlingen samen naar school gaan.

Om u even een simpel beeld te geven, zie onderstaand plaatje:

Op dit moment volg ik de masteropleiding “Educational Needs” en om die reden mag ik mee op deze studiereis, geweldig!

Volgende week ga ik verschillende scholen in Londen bezoeken en mag ik dit type onderwijs van dichtbij bekijken. Samen met andere collega’s van Consent ga ik onderzoeken op welke manier ze dit inclusief onderwijs gestalte geven en wat ik mee terug kan nemen naar mijn eigen school o.b.s. Park Stokhorst.

Op dit blog zal ik mijn bevindingen met iedereen delen en kunt u mijn studiereis naar Londen volgen.

Groeten, Bart Scholten.

Terug naar

Overzicht