VierKeerWijzer

VierKeerWijzer is een andere manier van werken bij de zaakvakken. Het is een methodiek voor aardijkskunde, geschiedenis, biologie, natuurkunde en wetenschap & technologie.
Onze leerlingen leren onderzoeken, ontwerpen, presenteren en samenwerken. Bij de thema's ontwerpen en maken de leerlingen zelf een werkstuk. Ze leren bij dit proces vooruitdenken en probleem oplossen. De leerlingen presenteren elkaar hun werkstukken en leggen uit hoe ze tot het ontwerp en de oplossingen zijn gekomen.

De leerlingen kiezen bij elk thema zelf aan welke themakaart ze werken. Er is keuze uit:
Natuur, Getallen, Samen, Kijk, Muziek, Taal, Doe en Ik.
Met het werken met deze acht manieren van leren komen we tegemoet aan de voorkeuren van onze leerlingen.

De invoering van VierKeerWijzer staat de komende periode centraal in de scholing van onze leerkrachten.

Meer informatie vindt u op de site van VierKeerWijzer.

___________________________________________________________

Wijzer door het verkeer

Een moderne methode: Wijzer door het verkeer.

Verkeersonderwijs is pas effectief als de leerkracht erin slaagt de leerlingen bij de les te houden. Dat lukt alleen als de lessen helder, nuchter én interessant zijn. De inhoud van het lesprogramma van Wijzer door het Verkeer is samengesteld samen met Veilig Verkeer Nederland. De methode biedt veel afwisseling in werkvormen en opdrachten. De methode biedt variatie in werkvormen en opdrachten. Meer dan 150 filmfragmenten over verkeerssituaties ondersteunen het lesmateriaal, dat werd ontwikkeld samen met Veilig Verkeer Nederland.

(Bron: website van de uitgever)