Natuniek

Natuniek, een methode voor natuurkunde en biologie.

NatuNiek is een methode voor biologie, natuurkunde en techniek. Onze leerlingen leren onderzoeken, ontwerpen, presenteren en samenwerken. Bij de techniekthema's ontwerpen en maken de leerlingen zelf een werkstuk. Ze leren bij dit proces vooruitdenken en probleem oplossen. De leerlingen presenteren elkaar hun werkstukken en leggen uit hoe ze tot het ontwerp en de oplossingen zijn gekomen.
De methode bevat aantrekkelijke beelden die de stof levendiger maken.
De uitleg van begrippen wordt met beelden en animaties ondersteund: de foto's en filmpjes kunnen wij via het digibord in uw klas tonen. Alle proefjes uit NatuNiek worden voorgedaan met een filmpje. We laten de leerlingen de proeven zien, voor ze er zelf mee aan de slag gaan.

De methode wordt ondersteund door software. Hier worden begrippen uit de methode nog een keer met filmpjes uitgelegd en kan de leerling zijn of haar kennis toetsen.
(Bron: website Natuniek)

Hieronder vindt u een intruductiefilmpje van de uitgever van 'Natuniek'.

 ___________________________________________________________

De blauwe planeet

Aardrijkskundemethode 'Blauwe planeet'

Aardrijkskundemethode De blauwe planeet kent een doorgaande lijn. Elk jaar komen de thema’s ‘aarde’, ‘stad’, ‘platteland’ en ‘verbindingen’ twee keer aan bod.
En ieder jaar diept de lesmethode deze thema’s meer uit en biedt ze in een bredere context aan. In groep 5 blijven we in de directe omgeving van het kind. In groep 6 kijken de leerlingen naar de thema’s vanuit heel Nederland, in groep 7 vanuit Europa en in groep 8 vanuit de wereld.
(Bron: website De blauwe planeet)

Hieronder vindt u een introductiefilmpje van de uitgever.

___________________________________________________________

Geschiedenis


Groep 5 t/m 8 werkt met Brandaan. 
Deze methode werkt gedeeltelijk met projecten en er volledig digitaal;
zowel de leerkracht als de kinderen hebben hun "geschiedenis" voor zich op de chromebook. 

De leerstof wordt chronologisch per tijdvak vanuit de Nederlandse (thuis)situatie aangeboden.  
De kinderen ontdekken zo dat geschiedenis een deel van hun eigen omgeving is en kunnen zich goed inleven.  
De tien tijdvakken worden tweemaal aangeboden met verschillende onderwerpen. In groep 5 en 6 op een speelse manier, in groep 7 en 8 nogmaals, maar dan met andere, meer verdiepende onderwerpen. 

 

1. Tijd van jagers en boeren  
2. Tijd van Grieken en Romeinen  
3. Tijd van monniken en ridders  
4. Tijd van steden en staten  
5. Tijd van ontdekkers en hervormers  
6. Tijd van regenten en vorsten  
7. Tijd van pruiken en revoluties  
8. Tijd van burgers en stoommachines  
9. Tijd van wereldoorlogen en holocaust  
10. Tijd van televisie en computer. 

 

Brandaan heeft doorlopende leerlijnen met het voortgezet onderwijs. Belangrijke begrippen komen overeen en de methodes hanteren hetzelfde heldere taalgebruik. De kinderen ontwikkelen zo door het hele onderwijs heen een degelijk historisch kader. 

_________________________________________________________________

Wijzer door het verkeer

Een moderne methode: Wijzer door het verkeer.

Verkeersonderwijs is pas effectief als de leerkracht erin slaagt de leerlingen bij de les te houden. Dat lukt alleen als de lessen helder, nuchter én interessant zijn. De inhoud van het lesprogramma van Wijzer door het Verkeer is samengesteld samen met Veilig Verkeer Nederland. De methode biedt veel afwisseling in werkvormen en opdrachten. De methode biedt variatie in werkvormen en opdrachten. Meer dan 150 filmfragmenten over verkeerssituaties ondersteunen het lesmateriaal, dat werd ontwikkeld samen met Veilig Verkeer Nederland.

(Bron: website van de uitgever)