Het werklab

Op Park Stokhorst is er de mogelijkheid voor kinderen met cognitief talent om buiten de groep begeleid te worden. Deze begeleiding wordt gegeven voor leerlingen van groep 1 t/m 8.
Naarmate de leerlingen ouder worden, worden de bijeenkomsten langer. Bij de groepen 5 t/m 8 duren de bijeenkomsten anderhalf uur. Wij vinden deze begeleiding belangrijk, omdat het niet vanzelfsprekend is dat kinderen met cognitief talent vanzelf opbloeien. In de bijeenkomsten is er aandacht voor het welbevinden van het kind en wordt er aandacht besteed aan het leren omgaan met de uitdagingen waar deze leerlingen vaak mee te maken krijgen. Wij maken daarbij gebruik van het boek: 'Ben jij een cheetah'? In dit prentenboek komt de cheetah voor meerdere uitdagingen te staan. De uitdagingen van de cheetah zijn: motivatie, frustratietolerantie (omgaan met tegenvallers, vluchtgedrag), overtuigingen (mindset, attributiestijlen, onderpresteren), zelfstandig werken (executieve functies, faalangst), geheugen, samenwerken.
In gesprek met de leerlingen wordt de relatie gelegd met de (hoog-) begaafde leerling.
Bij de verschillende opdrachten die de leerlingen krijgen is er aandacht voor vaardigheidsdoelen. Deze sluiten aan bij de uitdagingen van de cheetah. Daarnaast krijgen de leerlingen inhoudelijke doelen om aan te werken. Met creatieve, open opdrachten (o.a. verrijkt ontwikkelingsmateriaal in de onderbouw en de 'Pittige Plustorens' in de midden- en bovenbouw),
worden de hogere orde denkniveaus bij de leerlingen aangesproken (analyseren, evalueren, creƫren).

De leerlingen van de talentgroepen leren 'Hoe alles op wereld werkt' door zelf te ontdekken, in plaats van dat deze concepten worden aangeleerd. De methode van 'Ontdekkend leren' is hiervoor geschikt. Tijdens de les over 'gekleurde bloemen' uit 2017 wordt deze manier van kennis verwerven in praktijk gebracht.