De plusgroep

Er zijn leerlingen, die ten opzichte van andere kinderen uit de groep een grote ontwikkelingsvoorsprong hebben. We noemen deze kinderen hoogbegaafd. Hoogbegaafdheid kan zich op verschillende manieren manifesteren. Het kind kan op bepaalde onderdelen uitblinken. Er zijn echter ook kinderen die over de hele linie buitengewoon goed presteren.
Deze kinderen komen in aanmerking voor plaatsing in de plusgroep. De leerling moet wel zelf gemotiveerd zijn om moeilijke en complexe opgaven op te lossen. Wij hebben op school 2 plusgroepen. De bijeenkomsten van de plusgroep duren anderhalf uur en vinden eens per 14 dagen plaats. De leerkracht van de plusgroep zal de kinderen zoveel mogelijk aanspreken op hun manier van probleemoplossend denken, samenwerken en gestructureerd én planmatig werken.
Het sociale aspect binnen de groep is zeer belangrijk. De kinderen krijgen de gelegenheid om in groepjes te werken aan een project. In de plusgroep maken wij gebruik van de 'Pittige Plustorens'.

Als u wilt weten hoe een les in de plusgroep van juffrouw Ineke verloopt, kunt u onderstaand filmpje bekijken.