30 oktober 2020

Werklab bovenbouw

Er zijn op school leerlingen, die meer kunnen dan het verwerken van de basisleerstof. Zij krijgen de gelegenheid hun talenten te ontplooien in het werklab van school.

De kinderen leren hier zelf onderzoeksvragen te formuleren en het onderzoek zoveel mogelijk zelfstandig te plannen en uit te voeren. Het is ook belangrijk dat je weet hoe je verder moet als het onderzoek vastloopt. Onderzoeken doe je niet alleen. Je werkt samen met andere kinderen. En wat je hebt geleerd, presenteer je in de groep. Daarbij gebruik je natuurlijk moderne communicatiemiddelen  zoals Powerpoint of Prezi.
In het filmpje krijgen de kinderen de opdracht de variabelen te vinden die nodig zijn voor het berekenen van de afstand die een LEGO-auto moet afleggen. Iemand anders construeert een stroomkring en twee andere kinderen onderzoeken tenslotte hoe de Tweede Wereldoorlog is ontstaan.