8 september 2021

Gouden Weken

De eerste weken in een nieuwe schooljaar zijn belangrijk voor de vorming van de sfeer in de groep. De ervaringen die de kinderen in deze periode opdoen zijn mede bepalend voor de manier waarop de leerlingen de rest van het jaar met elkaar omgaan. Daarom organiseren alle leerkrachten activiteiten, waarbij de leerlingen positieve ervaringen opdoen bij het samen oplossen van opdrachten.

Zo organiseerde juf Monique in groep 5 de 'Marshmallow challenge'. Samenwerken, overleggen en technisch denken zijn hierbij belangrijk. Welk groepje bouwt de hoogste toren die zelfstandig kan staan? Materialen: 1 meter wol, 1 meter tape, 1 marshmallow, 20 spaghetti stokjes en een schaar.