6 september 2022

Gouden weken in groep 6b

Na elke vakantie doorloopt een groep bepaalde fasen in het proces van groepsvorming.

De eerste weken aan het begin van het schooljaar worden de 'Gouden Weken' genoemd. Deze weken zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming en fijne sfeer. Leerlingen verkennen elkaar, de leraar en de regels.
Samen problemen in spelvorm oplossen is een geschikt middel om de groepsvorming op positieve manier te versterken. U ziet in dit verslag foto's van een paar van deze activiteiten in groep 6b: een hoepel door een gesloten kring verplaatsen. Vervolgens moeten de kinderen steeds een plaats in de kring opschuiven en de stok die je voorbuurman net heeft losgelaten zo snel mogelijk vastpakken. Tenslotte bouwen de kinderen samen een toren met droge spaghettistengels en zachte snoepjes om de 'staven' met elkaar te verbinden.
 Klik hier voor alle foto's.