SPOE

Het Steunpunt Onderwijs Enschede is werkzaam voor het openbaar onderwijs (CONSENT), de christelijke scholen (VCO), islamitisch onderwijs (Al UMMAH) en algemeen-neutraal onderwijs (ESV).

Steunpunt Onderwijs Enschede heeft twee taken:

1.verhogen van de kwaliteit van het onderwijs middels opbrengstgericht en handelingsgericht werken;

2.begeleiden van leerlingen met ondersteuningsbehoeften of met onderwijsbehoeften.

Klik hier naar de website van het SPOE te gaan