Ridders, Jonkvrouwen en kastelen groep 4

15 maart 2022

De kinderen uit groep 4 hebben in het kader van een project 4xWijzer gebouwen uit de Middeleeuwen getekend.

Het thema was: ridders, jonkvrouwen en kastelen. Samen met juffrouw Jolanda hebben de leerlingen kastelen uit de middeleeuwen op papier gezet. Daarna verkleedden zij 4 zich als ridder of jonkvrouw. Juf Jolanda zette de Middeleeuwse elite op de foto met een groen scherm als achtergrond. Met behulp van de 'greenscreen' techniek werden de foto's van de kinderen op op de tekeningen van de kastelen geprojecteerd. Het leverde een heel leuk resultaat op.